Er din skole klar til den nye lov om tidsregistrering fra juli?

Hos Docendo har vi teamet op med Nicolas Jul Mosgaard-Kristiansen fra PwC Legal, der på dette webinar vil fortælle jer, alt I behøver at vide om den nye arbejdstidslov.

  • Hvordan I nemmest opfylder alle lovkrav som skole
  • Hvordan tidsregistrering bliver en del af årsnormen
  • Hvordan I nemmest registrerer arbejdstid

Webinar om registrering af arbejdstid for skoler

  • Online (45 min)
  • Afholdt 23. maj kl. 14.00 - 14.45
  • Gratis

Ved Nicolas Jul Mosgaard-Kristiansen

Senior Manager | PwC Legal

Nye EU-regler om arbejdstidsregistrering: Hvad betyder det for skoler?

Den 1. juli markerer en vigtig milepæl for arbejdspladser i hele EU, herunder skoler, med indførslen af den nye lov om arbejdstidsregistrering. Denne lov er et direkte resultat af EU's arbejdstidsdirektiv, som kræver en mere struktureret tilgang til registrering af arbejdstid. Målet er at beskytte medarbejdernes rettigheder ved at sikre, at alle arbejdstimer bliver nøjagtigt registreret, hvilket giver et klart og retfærdigt overblik over arbejdstiden.

Loven stiller specifikke krav til arbejdsgivere, herunder skoler, om at implementere et "objektivt, pålideligt og tilgængeligt" system til registrering af arbejdstid. Dette system skal gøre det muligt for medarbejdere at registrere deres daglige arbejdstid og skal opbevare dataene i 5 år. Det er et væsentligt skridt mod større gennemsigtighed og retfærdighed i arbejdsmiljøet.

Kravene inkluderer:

  • § Implementering af et arbejdstidsregistreringssystem, der er objektivt, pålideligt og tilgængeligt for medarbejderne.
  • § Sikring af, at medarbejderne har adgang til deres egne oplysninger i tidsregistreringssystemet under hele ansættelsen.
  • § Opbevaring af registrerede data i 5 år.
  • § Mulighed for medarbejderne til kun at registrere afvigelser fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.

Denne ændring fremhæver vigtigheden af korrekt arbejdstidsregistrering og understreger behovet for skoler at revidere og opdatere deres nuværende systemer for at overholde lovgivningen. Ved at indføre et system, der opfylder disse krav, kan skoler ikke blot overholde de nye regler, men også fremme et mere gennemsigtigt og retfærdigt arbejdsmiljø for deres ansatte.

For skoleledere og administration betyder det en nødvendighed for at vurdere og muligvis opgradere deres nuværende tidsregistreringssystemer. Det er afgørende at vælge løsninger, der ikke kun overholder de juridiske krav, men også understøtter en effektiv daglig drift og bidrager til et positivt arbejdsmiljø.

Læs mere om Docendo til arbejdstidsregistrering her

Vil du gerne se, hvordan Docendo kan være det objektivte, pålidelige og tilgængelige arbejdstidsregistreringssystem for jer?

Læs mere om Docendo her