Fleksibel skemalægning

Skoler i hver 4. kommune bruger nu Docendo til fleksibel planlægning, skemalægning og ugeplan

3 gode grunde til at vælge docendo - for dig der er planlægger

Automatisk tælling på brugte timer

Docendo tæller ned på antal brugte timer for underviseren og klassen. Lad docendo holde styr på understøttende undervisning, pauser, fag og bevægelse.

Frihed til varieret lektionslængde

I docendo er fagenes varighed fleksibel og kan med få klik ændres på skemaet efter behov. I er ikke længere låst af systemmæssige begrænsninger.

Let at lave løbende justeringer

Med docendo er det let at lave ændringer i skemaet løbende ved hjælp af simpelt drag-and-drop. Som underviser, ledelse eller team kan I derfor hurtigt ændre i skemaet.

Sagt om docendo

"Før i tiden var skemaets faste rammer et vilkår for, hvad der kunne læres i de forskellige fag. Med fleksible skemaer kan vi vende fokus på, hvad eleverne skal lære og sætte rammerne efter det. Det øger muligheden for større fordybelse og giver mulighed for flere forskellige måder at lære på. Vi valgte tidligt at sætte fokus på, hvordan vi kunne komme ud over de begrænsninger, det giver at arbejde med et helt fast skema."
- Rasmus Flemming Jensen
Skoleleder, Vester Hassing Skole

3 gode grunde til at vælge docendo - for dig der er leder

Uddelegér planlægningen
og spar tid

I docendo kan alle få overblik over planlagte aktiviteter og tage ansvar og del i planlægningsopgaven. Synergier kan trækkes frem i forhold til mål og indhold på tværs af fag og aktiviteter.

Arbejd aktivt med jeres planlagte fravær

Lad teamet selv varetage fravær i docendo. Du får som skoleleder et løbende overblik over økonomien, og et værktøj til at støtte op om teamets processer. Fag kan i stedet for vikardækning erstattes med andre fag.

Skab rum til fælles forberedelse i teams

Giv dine teams tid til fælles forberedelse. I docendo kan teams gribe ind i hinandens klasser og frigive tid til, at klassens undervisere kan få sammenhængende tid og få planlagt undervisningen.

Skoler der allerede bruger docendo
Find ud af om docendo er for jer

Book en gratis demo med det samme - og se om docendo passer til jeres praksis

Book en gratis demo