Nyt webinar om tidsregistreringsloven

Den nemmeste løsning til planlægning i skolen

Få styr på arbejdstid, årsnorm, fagfordeling, automatisk skemalægning, fleksible skemaer, vikardækning og meget mereEller

Bliv kontaktet
Data er opbevaret i EU & Docendo er ISAE 3000-revideret

Udvalgte blogindlæg

Docendo tæller timerne. Du sørger for, at timerne tæller.

Altid opdateret tælling på timer for elever og undervisere

Med Docendo falder brikkerne på plads.

Skemaskygger viser hvor brikken kan placeres

Underviserens kalender

Lad underviserne deltage i planlægningen af deres egen tid.

Alle kalendere integrerer let med

Outlook

Google
Calendar

Apple
Calendar

Henriette er glad for Docendo, fordi ...

"Vi laver et grundskema for de perioder, der er i løbet af et skoleår. Og så laver vi det om løbende. F.eks. hvis vi har en idrætsdag, så tager vi de timer, som egentlig skulle have ligget og lægger dem ind på et andet tidspunkt, hvor det er mest hensigtsmæssigt."

Henriette Qvist, skoleleder

Erfaringer fra

".. Ligeledes er der erfaringer med, at skemaerne lægges af teamet fx ved hjælp af værktøjet ”Docendo”. Her har teamets deltagere ansvar for at sammensætte et skema, der dels giver eleverne en variereret og motiverende skoledag og dels sikrer, at skemaet tager højde for kompetenceudvikling og andet planlagt fravær."

Fra undersøgelsen "Fleksible læringsmiljøer fremmer en varieret og motiverende skoledag"

Link til undersøgelsen

Every day. Every teacher. Every student. Every lesson.

Counts.