aula skemalægning vikardækning

Skemalægning, vikardækning og ugeplan er ikke en del af Aula - Docendos integration er klar!

Skemalægning, vikardækning og ugeplan, der i dag findes i SkoleIntra, vil ikke være at finde som en del af Aulas funktioner. Det er derfor vigtigt, at din skole har en løsning klar til skemalægning, vikardækning og ugeplan, der integrerer med Aula.

Skemalægning, vikardækning og ugeplan skal laves i eksterne systemer - kun visning i Aula

At Aula ikke vil indeholde løsninger til skemalægning og vikardækning, er en stor forskel i forhold til SkoleIntra. Denne funktionalitet skal skolen i stedet finde hos leverandører, der integrerer med Aula.

De eksterne systemer står her for at levere data til Aula, således at altid opdaterede ugeplaner og info om skemaer og vikardækning kan vises direkte i Aula.

Den store forskel er altså, at selvom al information om ugeplaner, skemaer og vikarer skal ses på Aula, skal den løbende håndtering og drift af skemaer og vikardækning ske i et decideret skemalægnings- og vikardækningssystem som Docendo, der laver integration med Aula.

Du kan finde mere info om Aula på Aulas infoside.

skema vikardækning aula docendo
Docendo-skema i Aula

Docendo leverer skemalægning, vikardækning og ugeplan til Aula

Som mangeårig leverandør af skemalægning, vikardækning og ugeplan til danske skoler, byder vi Aula velkommen, da erstatningen for SkoleIntra kommer til at byde på langt bedre integrationsmuligheder, end det hidtil har været muligt.

Vores løsning er 100% webbaseret, hvilket passer ind i tankegangen om, at der altid skal kunne leveres realtidsopdaterede skemaer og vikarinformationer til Aula. Der er altså ingen tunge lokale installationer – det hele kører online!

Docendo har også widgets klar til Aula

Ud over skema- og vikardækningsintegration med Aula, leverer Docendo også widgets til Aula.

Er din skole f.eks. vant til at bruge ugeplansfunktionen i SkoleIntra, vil dette blive en mangel for jer i Aula. Docendo har heldigvis en
ugeplans-widget til formålet, som spiller direkte sammen med Docendo-skemaet.

Du kan læse mere om og se status på alle vores Aula-widgets på Docendos infoside om widgets til Aula.

aula implementering

Nok verdens nemmeste system til skemalægning, vikardækning og ugeplan

Skemalægningen, vikardækningen og ugeplanen i Docendo er for både ledelse, administration, undervisere og teams på skolen, og den intuitive brugerflade gør, at alle hurtigt kan tage Docendo i brug.

Med bl.a. automatisk timetælling, mulighed for varierende lektionslængder, indbygget ugeplan og adgang til skemalægning i teams, er Docendo et system, der skaber muligheder i stedet for begrænsninger for skemaet.

Du kan læse mere om henholdsvis skemalægning og vikardækning i Docendo nedenfor. Og har du spørgsmål til vores integration med Aula eller helt generelt til Docendo, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fleksibel skemalægning
Docendo-skema i Aula

Kom i gang med 7 hurtige steps!

Docendo sikrer din skole en hurtig og ukompliceret integration, der kan sættes op på kort tid.

Vores løsning til skemalægning og vikardækning er på forhånd 100% webbaseret, hvilket gør, at når din skole først bruger Docendo, kræver integrationen med Aula kun, at du gennemgår 7 hurtige steps.

Når integrationen er sat op, leverer Docendo automatisk skema- og vikardata direkte over i Aula uden ekstra handlinger. Let og gennemskueligt!

Se opsætningsguiden til integration mellem Docendo og Aula her.

Få gratis adgang til Docendo

Du og din skole kan gratis prøve Docendo - Fleksibel Skemalægning i 30 dage.eller

Bliv kontaktet