aula skemalægning vikardækning

Skemalægning & vikardækning ikke en del af Aula - Docendo integrerer!

Snart tages der hul på implementeringen af Aula på de danske skoler. Aula er den nye erstatning for SkoleIntra, byder på en mere moderne brugerflade, og skal give en brugervenlig måde at kommunikere på for forældre, elever og ansatte på folkeskoler. Man forventer, at implementeringen gennemføres helt i 2019 for skoleområdet.

Skemalægning og vikardækning, der i dag findes i SkoleIntra, vil dog ikke være at finde som en del af Aula.

Skemalægning og vikardækning skal ske i eksterne systemer - kun visning i Aula

At Aula ikke vil indeholde løsninger til skemalægning og vikardækning, er en stor forskel i forhold til SkoleIntra. Denne funktionalitet skal skolen i stedet finde i eksterne systemer.

De eksterne systemer står her for at levere data tilbage til Aula, således at altid opdateret info om skemaer og vikardækning kan vises i Aula.

Den store forskel er altså, at selvom al information om skemaer og vikarer skal ses på Aula, skal den løbende håndtering og drift af skemaer og vikardækning ske i et decideret skemalægnings- og vikardækningssystem som Docendo, der laver integration med Aula.

Du kan finde Aulas officielle beskrivelse af funktioner i og udenfor Aula
i dette dokument på Aulas hjemmeside
.

skema vikardækning aula docendo
Automatisk timetælling

Docendo integrerer skemalægning og vikardækning med Aula

Som mangeårig leverandør af vores skemalægnings- og vikardækningsløsning til danske skoler, ser vi hos Docendo frem til Aula, da erstatningen for SkoleIntra kommer til at byde på langt bedre integrationsmuligheder, end det hidtil har været muligt.

Vores løsning til skemalægning og vikardækning er på forhånd 100% webbaseret, hvilket passer godt ind i tankegangen om, at der altid skal kunne leveres realtidsopdaterede skemaer og vikarinformationer til Aula. Der er altså ingen tunge klientbaserede applikationer – det hele kører online!

Og selvom Aula stadig er under udvikling, er vi allerede i gang med at forberede integrationen med Aula, ud fra den foreløbige viden, vi har om systemet.

Docendo var desuden første leverandør til at sende ansøgning om at blive godkendt til levarandør af widgets til Aula. Det kan du læse mere om på Aulas hjemmeside.

Undgå at stå med implementering af to nye
systemer i 2019

Når Aula kommer, skal din skole derfor ikke kun implementere denne erstatning for SkoleIntra – I skal også stilling til, hvordan I fremover håndterer både jeres skemalægning og løbende drift af skemaerne. Der bliver med andre ord tale om to implementeringsprocesser.

I stedet for at stå med implementering af både Aula og et system til skemalægning til skoleåret 19/20, kan I allerede nu gå i gang med Docendo, som både giver jer et solidt og let tilgængeligt skemalægningsværktøj, og som har en indbygget løsning til vikardækning.

Så har din skole allerede et godt udgangspunkt, når Aula skal implementeres, og I ikke behøver bekymre jer om skemalægning og vikardækning.

aula implementeringOfficiel implementeringsplan for Aula. Implementering finder sted på skolerne i første halvdel af 2019. Testskoler implementerer i 2018.

Nok verdens nemmeste skemalægningssystem

Skemalægningen og vikardækningen i Docendo er for både ledelse, administration, undervisere og teams på skolen, og den intuitive brugerflade gør, at alle hurtigt kan tage Docendo i brug.

Med bl.a. automatisk timetælling, mulighed for varierende lektionslængder, indbygget ugeplan og adgang til skemalægning i teams, er Docendo et system, der skaber muligheder i stedet for begrænsninger for skemaet.

Du kan læse mere om henholdsvis skemalægning og vikardækning i Docendo nedenfor. Og har du spørgsmål til vores integration med Aula eller helt generelt til Docendo, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fleksibel skemalægning

Skemalægning i Docendo

Læs mere om skemalægning i Docendo

Vikardækning i Docendo

Læs mere om vikardækning i Docendo

Få gratis adgang til Docendo

Du og din skole kan gratis prøve Docendo - Fleksibel Skemalægning i 30 dage.eller

Bliv kontaktet