Fleksibel skemalægning

Vikardækning i Docendo

I Docendos vikardækning kan I håndtere både akut og kendt fravær. Hele processen understøttes i en række administrative funktioner, som:

  • Vikardækning
  • Tildeling af timer til underviser
  • Fraværsregistrering
  • Vikarpuljer
  • Indberetning af fraværs- og vikartimer

Vikardækning

Vikardækningen i Docendo er let overskuelig og nem at bruge. Ud for hver fraværende underviser, vil du som vikardækker se den fraværendes lektioner. Du får med ét klik overblik over, hvilke eksterne og interne vikarer, der kan bruges som vikarer. Docendo fortæller dig også på forhånd, om en anden lærer eller pædagog er tilknyttet klassen i tidsrummet.

Let at lave ændringer
Automatisk timetælling

Vikarnoter

Den fraværende på din skole har mulighed for at skrive noter til vikaren direkte på de enkelte undervisningsaktiviteter. Vikaren får adgang til noterne direkte via Docendo. Vikaren kan samtidig bruge funktionen til at melde tilbage, hvordan undervisningen er gået.

Infoskærm: dagens vikarer & fraværende

Bruger din skole infoskærme til visning af dagens info, kan I sætte Docendos infoskærmstilpassede visning af dagens vikarer og fraværende op på denne. Den opdateres automatisk, så alle nytilføjede vikarer/fraværende vises på skærmen.

Let at lave ændringer

Se, hvor hurtigt din skole kan være i gang på Docendo med disse korte opsætningsvideoer

Import fag og timer

Vikarpuljer

Med vikarpuljer har din skole mulighed for at tildele en vikarpulje af timer til interne og eksterne vikarer. Det betyder, at vikardækker hurtigt kan danne en sortering over, hvem der har flest vikartimer tilbage i puljen, og hvem der har taget mange vikartimer.

Fravær

Fravær – både akut og planlagt – kan registreres i Docendo. Fravær kan lægges i et bestemt tidspunkt på dagen, eller i en længere periode i tilfælde af eksempelvis barsel. Når fravær oprettes i Docendo, vil det automatisk kalde timer frem til vikardækning. Din skole kan til hver en tid lave udtræk på antal fraværsdage og -årsager for personalet.

Let at lave ændringer

Vi importerer jeres skemaer gratisTlf. 70 40 02 10 - kontakt@docendo.dk

Brugeradministration

Hver medarbejder på din skole har en personlig bruger på Docendo. Brugere kan altid tilføjes, redigeres og fjernes fra skolen, ligesom det til hver en tid er muligt at lade en person overdrage sit skema for hele skoleåret eller i en periode til en anden underviser. Det er også muligt at sammenlægge brugere, ligesom det er muligt at have adgang til flere skoler via din Docendo-bruger.

Let at lave ændringer

Få gratis adgang til Docendo

Du og din skole kan gratis prøve Docendo - Fleksibel Skemalægning i 30 dage.