Leder du efter dit skema?

Som elev eller forælder kan du ikke logge på Docendo, men derimod finde Docendo-skemaerne direkte på din skoles hjemmeside eller SkoleIntra.

Er skemaerne ikke tilgængelige via din skoles systemer, bedes du kontakte skolens kontor for information.