Hold styr på arbejdstider for lærere og pædagoger

I Docendo er det nemt at holde styr på arbejdstider for både lærere og pædagoger. I hver kalender kan enten lederen eller underviseren selv indtaste arbejdstider. Arbejdstiderne synliggøres med en blå skygge.

På den måde er det nemt, at:

  • Justere arbejdstider løbende
  • Optælle arbejdstiden løbende
  • Se hvem er på skolen ift. både skemalægning og vikardækning

Arbejdstider kan bruges i skemalægning og vikardækning

Når arbejdstiden er lagt ind i underviserens kalender, så kommer de blå felter frem, når, man vil lægge et fag i ind i et klasseskema, hvor underviseren er tilknyttet.

Eksempelvis hvis Birthe er underviser i Engelsk i 5.C. Så vil hendes arbejstider blive synlige, når vi vil placere en engelsk-brik i skemaet. På den måde kan skemalæggeren planlægge de løbende ændringer i skemaerne ud fra, hvornår underviserne er på arbejde.

Det er meget anvendeligt ift. skolens pædagoger også.

De blå felter viser engelsk underviserens arbejdstider
Automatisk timetælling

Løbende optælling af arbejdstid og undervisning

Både underviseren og lederen er interesseret i at holde styr på, hvor mange timer den enkelte underviser har brugt på året. Dette tal findes under underviserens årsoverblik. Tallet justeres løbende i takt med at arbejdstiderne bliver opdateret. På samme måde som underviseren undervisningstimer synlige.

Begge tal vises i søjler, som gør det nemt at overskue, hvor meget af arbejdstiden, der er skemalagt med undervisning. På den måde gøres det tydeligt, hvornår og hvor meget tid der er til forberedelse.

Få en gratis gennemgang

Er du interesseret i en gratis gennemgang så ring til os på 7040 0210 eller skriv på kontakt@docendo.dk

Nok verdens nemmeste skemalægningssystem

Skemalægningen og vikardækningen i Docendo er for både ledelse, administration, undervisere og teams på skolen, og den intuitive brugerflade gør, at alle hurtigt kan tage Docendo i brug.

Med bl.a. automatisk timetælling, mulighed for varierende lektionslængder, indbygget ugeplan og adgang til skemalægning i teams, er Docendo et system, der skaber muligheder i stedet for begrænsninger for skemaet.

Har du spørgsmål til Docendo - eller vil du have en gennemgang - så er du meget velkommen til at kontakte os på kontakt@docendo.dk

Fleksibel skemalægning

Få gratis adgang til Docendo

Du og din skole kan gratis prøve Docendo - Fleksibel Skemalægning i 30 dage.eller

Bliv kontaktet