Fleksibel skemalægning

Fleksibel skemalægning for team og underviser

Med Docendo har din skoles lærere, pædagoger og teams et skemalægningsprogram til den fleksible skoledag. Graden af frihed og tilgængelighed i Docendo gør, at alle har let adgang til altid opdaterede kalendere og skemaer for lærere, pædagoger, teams, klasser og lokaler. Og med adgang for alle personalegrupper via UNI-login eller mail-login, giver det jer en helt ny gennemsigtighed og mulighed for løbende samarbejde på tværs af skolen, når der skal bookes et lokale, arrangeres et møde eller byttes rundt på undervisning mellem teammedlemmer.

Din kalender – undervisning &
andre opgaver samlet ét sted

Din kalender i Docendo samler alle dine aktiviteter ét sted, om det så er klasseundervisning, opsyn, teammøder, kursusaktiviteter eller andet. Så snart der laves en ændring for en aktivitet i en klasse eller teamkalender, opdateres det med det samme i din egen kalender. Du kan også skemalægge aktiviteter direkte fra din egen kalender.

Let at lave ændringer
Automatisk timetælling

Noter i din kalender

Fra din kalender kan du også skrive noter direkte ind på skemabrikkerne, så de efterfølgende kan ses af dine klasser eller kolleger. Bare klik på brikken eller scroll ned under din kalender til ugeplansvisningen og skriv dine noter ind. På denne måde kan noter i din kalender også bruges som dit personlige forberedelsesrum.

Automatisk timetælling på dine opgaver

Undervisning og andre opgaver registreres og tælles automatisk sammen i din kalender, så du altid har en opdateret opgørelse over din tid fordelt på alle typer af aktiviteter. Du kan vælge at lade Docendo tælle sammen på de foruddefinerede perioder, eller du kan indtaste en specifik periode for sammentællingen.

Let at lave ændringer

Se, hvor hurtigt din skole kan være i gang på Docendo med disse korte opsætningsvideoer

Import fag og timer

Årsoverblik

Det grafiske årsoverblik i Docendo giver et let overskueligt overblik over dine opgaver fordelt på skoleårets uger. Du kan derfor hurtigt danne dig et indtryk af, om dine aktiviteter er fordelt fornuftigt på hele året – eller om der er grund til at kigge nærmere på nogle uger, hvor der er skemalagt for få eller for mange timer.

Dynamisk opgaveoversigt

Opgaveoversigten i Docendo er dynamisk. Dvs. at det altid er muligt for dig og din skole at sammenholde opgaveoversigtens opgaver med det rent faktisk skemalagte. Det gør det let for jer at identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder i planlægningen.

Let at lave ændringer

Vi importerer jeres skemaer gratisTlf. 70 40 02 10 - kontakt@docendo.dk

Team-kalender

Dit team har i Docendo sin egen kalender. Det gør det let for jer at danne overblik over jeres fælles aktiviteter og at finde de ledige tidsrum, når I skal holde møde, have fælles forberedelse osv. I kalenderen kan I oprette skemabrikker til aktiviteterne og koble teammedlemmerne på. På denne måde vil Docendo altid fortælle jer om, hvornår teammedlemmerne kan mødes, og hvornår de er optaget af undervisning eller andre aktiviteter.

Let at lave ændringer
Noter og ugeplan

Ressourcepuljer

Læreres og pædagogers timer kan løbende kobles på klassernes skemaer, som skoleåret skrider frem. Er man som underviser eller team blevet tildelt et antal timer på forhånd til disse aktiviteter (’ressourcetimer’, ’puljetimer’ el. lign.) kan disse timer oprettes i lærerens eller pædagogens egen kalender og løbende kobles på forskellige klasser, hvor behovene opstår. En ressourcetime i 1.A og tre timer i 2.A kan eksempelvis tælle ned fra den samme pulje - og dermed bliver det lettere at holde styr på tælleriet!

Lokalebooking

Mangler du et lokale til det spontant opståede møde eller morgendagens undervisning, hvor klassen skal bruge et bestemt lokale, viser Docendo dig altid, hvad der er muligt. Alle lokalers kalendere kan hurtigt kaldes frem, og du kan støtte dig op ad skemaskyggerne, der også fortæller dig, hvornår lokaler er ledige.

Let at lave ændringer

Få gratis adgang til Docendo

Du og din skole kan gratis prøve Docendo - Fleksibel Skemalægning i 30 dage.