Docendo: den samlede løsning til fagfordeling, automatisk skemalægning, fleksible skemaer, A20 og vikardækning til din skole

Jeppe Oberlin

Det bliver ikke lettere at planlægge skoleåret og håndtere løbende skemaændringer! Er din skole træt af tunge og besværlige systemer til planlægning og drift af skoleåret, byder Docendo på en samlet, intuitiv, moderne og 100% online løsning til

fagfordeling inkl. import af fag og timetal fra UVM
automatisk skemalægning
fleksibel skemalægning
opgaveoversigter, klar til A20
vikardækning

Se Docendo på 3 minutter – et helt nyt niveau for brugervenlighed


Den komplette pakke til et skoleår med pædagogik og læring i fokus for skemaerne

Fagfordeling

Docendos fagfordeling sørger for, at din skole kommer lynhurtigt i gang med planlægningen af skoleåret. Funktionen kan bruges af både ledelse og teams.

Med automatisk import af fag og timetal fra UVM til skolens klasser, er Docendos fagfordeling klar til at blive taget i brug med det samme – og den er opdateret til A20 (lærernes nye arbejdstidsaftale). Få et uovertruffent overblik over fordelingen af opgaver og tid for personale og skræddersy overblikket med filtrering af personale (teams, linjefagslærere mm.) og klasser. Har din skole allerede styr på fagfordelingen, kan den importeres til Docendo, så I er klar til automatisk skemalægning.

Docendo ZEN: Automatisk skemalægning

Docendo ZEN er automatisk skemalægning, hvor brugervenlighed og hastighed sætter helt nye standarder for, hvor let det skal være at løse en så kompleks opgave som at få lagt en hel skoles skema. Docendo ZEN gennemgår flere tusinde muligheder for dine skemaer og præsenterer den bedste løsning på 1 minut. Vælg let og hurtigt dine indstillinger for de enkelte fag med mulighed for at låse fag til bestemte lektioner og for at blokere bestemte tidsrum for klasser, undervisere og lokaler.


Færdige skemaer kan indsættes direkte i Docendos fleksible skemalægning, så din skole er klar til at drifte skemaerne på letteste vis i løbet af skoleårets uger. Læs mere om automatisk skemalægning med Docendo ZEN.

Fleksibel skemalægning – for skole og SFO

Fleksibel skemalægning er Docendos specialitet! Fleksibel skemalægning er udviklet med og til skoler, der ønsker et værktøj, der ikke spænder ben for læring og pædagogiske tanker. Derfor er brugerfladen baseret på drag and drop, så skemaændringer kan foretages så let som ingenting.

Vi tror ikke, der findes en mere fleksibel og brugervenlig løsning til fleksibel skemalægning, som tilmed kan bruges af hele skolens personale; både af ledelse, teams, lærere og pædagoger. Og den løbende realtidsopdaterede automatiske timetælling på klassers og underviseres tid, gør det let at holde overblik over, om der skal skemalægges mere eller mindre af de forskellige fag.

Arbejd med varierede lektionslængder, temauger, fagdage, ugeplaner, fagnoter, kopiering af ugeskemaer/enkeltfag og få et uovertruffent skemaoverblik over klasser, teams og lokaler…

…og se med det samme, hvor fag og møder kan placeres uden at lave dobbeltbookinger på undervisere og lokaler. Skemaskygger giver dig det nødvendige overblik, så du hurtigt kan få lagt skemabrikkerne.


Docendo er også det oplagte værktøj til planlægning af SFO-skemaet. Skolens pædagoger får på denne måde et samlet skema for skoletid og SFO-tid, og fravær i SFO-delen vil kunne håndteres i Docendos vikardækning.

Har din skole allerede færdige skemaer, kan vi uden problemer importere dem til Docendo – Fleksibel Skemalægning for jer.

Læs mere om Docendos fleksible skemalægning.

Opgaveoversigter – så er din skole klar til A20

Opgaveoversigterne for skolens personale dannes automatisk på baggrund af fagfordelingen, og kan altid sammenholdes med det rent faktisk skemalagte. Docendo er klar til A20 (lærernes nye arbejdstidsaftale), så det er let og hurtigt at få et overblik over forholdet mellem arbejdstid, undervisning, øvrige opgaver og forberedelsestid.

Vikardækning

Vikardækningen i Docendo dækker din skoles behov for dækning af akut og kendt fravær, og giver et solidt værktøj, der skaber overblik og hjælper med at sikre kvalitet i vikardækningen.

Dæk med interne og eksterne vikarer, gør brug af Docendos algoritme til at finde de mest oplagte vikarer.

Der er også mulighed for hurtigt at notificere alle vikarer notifikations-SMS til alle dagens vikarer – det kræver kun tre klik. Der er selvfølgelig også mulighed for integration med skolens eller kommunens lønsystem til indberetning af vikarløn.

Fuld integration med Aula

Docendo giver Aula superkræfter, og sikrer, at din skole har en fleksibel løsning, der altid holder skemaer i Aula opdateret. Den direkte kalender-integration viser alle skemaændringer med det samme, mens widgets som ‘Dagens fraværende’ og ‘Ugeplan’ giver det daglige overblik direkte i Aula. Læs mere om Docendos integration med Aula.